Вход / Регистрация   Вход Корпоративни клиенти  
   

OffexExpressOffex Express

0
0.00лв.
http://www.offex.bg/bg/category/1376.html http://www.offex.bg/bg/giftpage.html http://stol4e.bg/ http://www.offex.bg/bg/category/promotions.html

Европрограми

Европейски съюз, ОП Развитие на човешките ресурси

„ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС” АД сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-2485-C01 по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място – 2015“, която се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Проектът е с наименование "Осигуряване на 13 нови работни места в компания “ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС” АД" и има за цел да осигури предпоставки за осигуряване на условия за успешна интеграция на пазара на труда на безработни и/или неактивни лица, чрез предоставяне на стимули за конкретен работодател за разкриване на нови работни места и подходящи обучения в отговор на конкретните нужди на целевата група.

Стойността на бюджета на проекта е 230 603,32 лв., от които 196 012,82 лв. финансиране от Европейския социален фонд  и 34 590,50 лв. от националния бюджет.

Началната дата на проекта е 11.04.2017 г. с дата на приключване 11.06.2018 г.

Срокът на изпълнение на договора е 14 месеца.


Назад
затвори